Mgr. Ing. Martin Koudelka, LL.M.

Mgr. Ing. Martin Koudelka, LL.M.

Advokát

Specializace: Obchodní a soutěžní právo, veřejnoprávní regulace (zejm. tržní/vyjednávací síly a nových technologií), řešení sporů

zc.sliks@akleduok.nitram

  • Advokátem od roku 2016
  • Od roku 2011 působil v advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges
  • Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (summa cum laude, Mgr.) a na Edinburské univerzitě ve Velké Británii (distinction, LL.M.); studijní stáž absolvoval i na Bucerius Law School, Německo; dále vystudoval též ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Bc.) a finance na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně (summa cum laude, Ing.)
  • V soutěži Právník roku 20/21 obdržel 3. místo v kategorii Talent roku za svou práci „Unijní ochrana hospodářské soutěže jako argument pro přistoupení EU k Úmluvě“
  • Je spoluautorem komentáře k zákonu o významné tržní síle (Kindl, J., Koudelka, M. Zákon o významné tržní síle. Komentář. Praha : C.H. Beck 2017) a v odborných periodikách, i zahraničních, pravidelně publikuje články na témata z oblastí hospodářské soutěže a veřejnoprávní regulace
  • Hovoří anglicky a orientuje se v německém jazyce
Nahoru
Zavřít