Martin Koudelka

Mgr. Ing. Martin Koudelka, LL.M.

  • Advokátem od roku 2016
  • Od roku 2011 působil v advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges
  • Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (summa cum laude, Mgr.) a na The University of Edinburgh, Velká Británie (distinction, LL.M.); studijní stáž absolvoval i na Bucerius Law School, Německo; dále vystudoval též ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Bc.) a finance na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně (summa cum laude, Ing.)
  • Je spoluautorem komentáře k zákonu o významné tržní síle (Kindl, J., Koudelka, M. Zákon o významné tržní síle. Komentář. Praha : C.H. Beck 2017) a v odborných periodikách, i zahraničních, publikuje články na témata z oblastí hospodářské soutěže a veřejnoprávní regulace
  • Hovoří anglicky