JUDr. Stanislav Mikeš

JUDr. Stanislav Mikeš

Advokát

Specializace: Právo hospodářské soutěže, řešení sporů

zc.sliks@sekim.valsinats

LinkedIn
  • Advokátem od roku 2016
  • Od roku 2010 působil v advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges
  • Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (summa cum laude, Mgr.) a na téže fakultě i složil státní rigorózní zkoušku (JUDr.) spojenou s obhajobou práce týkající se problematiky soutěžního práva a tzv. vícestranných platforem
  • V roce 2018 obdržel cenu za 2. místo v celojustiční anketě Právník roku v kategorii Talent roku za svůj esej o vztahu práva a umělé inteligence
  • Pravidelně publikuje o tématech souvisejících s hospodářskou soutěží a moderními technologiemi v právnických časopisech
  • Je spoluautorem komentáře nakladatelství Leges k občanskému zákoníku (IX. svazek), a to k vybraným ustanovením týkajícím se práva na ochranu před nekalou soutěží
  • Je autorem knihy Co je nového v právu, zaměřené na soudobé trendy v právu, kterou v dubnu 2019 vydalo nakladatelství Nová beseda
  • Hovoří anglicky a orientuje se ve francouzském jazyce
Nahoru
Zavřít