Nadační fond

Skils s.r.o. advokátní kancelář je také hlavním partnerem nadačního fondu Skils – nadační fond. Ten byl zřízen na počátku roku 2009 (jako WEIL, GOTSHAL – nadační fond), aby přispíval ke zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce, rozvoji duchovních a materiálních hodnot a uplatňovaní základních lidských práv a humanitárních zásad ve společnosti. Nadační fond svojí činností navazuje na rozsáhlou charitativní podporu poskytovanou advokátní kanceláří Skils.

Nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k:

  • podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo etnický původ
  • rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí
  • podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití
  • podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti, podpoře umění
  • zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů a podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit

V roce 2022 Skils – nadační fond podpořil 29 žadatelů, mezi něž rozdělil částku 916.615 Kč. Od roku 2009 fond podpořil už 365 jednotlivých žádostí ve výši 10.860.565 Kč. Přehled darů najdete zde.

 

Nahoru
Zavřít