Nadační fond

Skils s.r.o. advokátní kancelář je také hlavním partnerem nadačního fondu Skils – nadační fond. Ten byl zřízen na počátku roku 2009 (jako WEIL, GOTSHAL – nadační fond), aby přispíval ke zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce, rozvoji duchovních a materiálních hodnot a uplatňovaní základních lidských práv a humanitárních zásad ve společnosti. Nadační fond svojí činností navazuje na rozsáhlou charitativní podporu poskytovanou advokátní kanceláří Skils.

Nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k:

  • podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo etnický původ
  • rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí
  • podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití
  • podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti, podpoře umění
  • zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů a podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit

V roce 2024 Skils – nadační fond podpořil zatím 27 žadatelů, mezi něž rozdělil částku 936.300 Kč. Od roku 2009 fond podpořil již 422 jednotlivých žádostí ve výši 12.666.655 Kč. Přehled darů najdete zde.

 

Nahoru
Zavřít