O nás

Právní služby v České republice poskytujeme už od roku 1992, v letech 1992 až 2018 jako součást mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Ke konci roku 2018 se obchodní firma změnila na Skils s.r.o. advokátní kancelář.

Patříme mezi nejvýznamnější a dlouhodobě nejlépe hodnocené advokátní kanceláře působící na českém trhu právních služeb. Mezi naše klienty se řadí nejvýznamnější české i mezinárodní společnosti, ale také stát, některé vyšší územní samosprávné celky a jiné veřejnoprávní instituce.

Obchodní právo, fúze a akvizice

Skils má výjimečné zkušenosti s poradenstvím u nejsložitějších transakcí týkajících se práva obchodních společností a fúzí a akvizic, a patří mezi nejvýznamnější a nejvyhledávanější firmy poskytující právní služby v těchto oblastech. Naši advokáti jsou známí svým interdisciplinárním a obchodně orientovaným přístupem, který kromě důkladné znalosti platné právní úpravy zahrnuje také hledání a poskytování konkrétních praktických řešení, navrhovaných s ohledem na obchodní potřeby klientů.

Spory a arbitráže

Skils je nezpochybnitelným lídrem českého trhu právních služeb v oblastech řešení sporů a arbitráží. V uplynulých 20 letech advokáti Skils úspěšně zastupovali klienty v celé řadě zásadních a veřejně sledovaných sporů často mimořádné finanční hodnoty, které souvisely s kritickými sektory české ekonomiky či veřejným životem.

Hospodářská soutěž a regulace

V oblasti hospodářské soutěže je Skils špičkou na českém trhu. Skils poskytuje poradenství v oblasti soutěžní compliance, povolování spojení, veřejné podpory, restriktivních dohod a zneužití dominantního postavení, včetně zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Komisí nebo v litigaci před českými soudy. Právníci Skils taktéž poskytují komplexní poradenství ve specificky regulovaných sektorech jako jsou telekomunikace, energetika, vodárenství, doprava, dopravní infrastruktura a podobně.

Bankovnictví a finance

Právníci advokátní kanceláře Skils mají výjimečné zkušenosti se zásadními transakcemi v oblastech bankovního a finančního práva i práva kapitálových trhů. Klienti oceňují nejen špičkovou znalost právní úpravy v těchto sektorech, ale také interdisciplinární přístup, který často vhodně doplňuje poradenství v oblasti obchodního práva a práva fúzí a akvizic.

Infrastruktura, projekty a energetika

Skils je předním poskytovatelem právních služeb v oblastech developmentu a výstavby nemovitostních projektů, především pokud jde o projekty technické, energetické či dopravní infrastruktury. Klientům poskytujeme poradenství například v otázkách povolování staveb, zadávání veřejných zakázek, regulace nebo práva životního prostředí. Advokátní kancelář Skils se pravidelně podílí na největších infrastrukturních projektech v České republice.

Duševní vlastnictví

V případě práva duševního vlastnictví je advokátní kancelář Skils vyhledávána zejména v mimořádně složitých případech, které často zahrnují více oblastí práva. Klientům poskytujeme poradenství ve všech otázkách duševního vlastnictví – včetně ochranných známek, zeměpisných označení, označení původu, patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů nebo ochrany know-how a obchodního tajemství. Mimořádné zkušenosti má kancelář Skils také ve sporech, kde se střetává právo duševního vlastnictví a nekalé soutěže.

Nahoru
Zavřít