Pro bono

Pro bono

V kultuře advokátní kanceláře Skils je hluboce zakořeněný závazek k pro bono poradenství, stejně jako přesvědčení, že právní asistence méně šťastným členům naší společnosti patří k nejvyšším hodnotám, jaké může advokátní kancelář nabídnout.

V nedávné době AK Skils poskytovala právní poradenství například:

 • Chartě 77/Kontu bariéry, přední charitativní organizaci v České republice. Nejznámější aktivitou Nadace Charty 77 je Konto Bariéry, projekt, který se zaměřuje především na pomoc lidem se zdravotním postižením.

„Nevím, jak jsme to dělali do té doby, než jsem poznala JUDr. Karla Muzikáře a jeho kolegy Martina Kramáře, Pavla Medka, Pavla Gondu, Jiřího Béma, Milana Merička a možná i další. Nějak jsme žili, dnes ale fungujeme v klidu a já vím, že „u Muzikářů“ si s každým naším problémem poradí. Velice si vážíme jejich odborné pomoci při zdolávání hory paragrafů, se kterými se při nadační činnosti potkáváme.“

Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77
 • Nadaci Bátor Tábor, jejíž předmět činnosti spočívá v organizaci táborů pro vážně nemocné děti.
 • Klubu nemocných cystickou fibrózou v souvislosti s různými statutárními, pracovněprávními, smluvními či provozními otázkami a dále při řešení složitých životních situací jeho členů.

„S právníky z advokátní kanceláře Skils spolupracujeme již mnoho let a moc si toho vážíme. Věnují se především záležitostem, které vyžadují vysokou právní odbornost, což nám nejen výrazně pomáhá, ale současně díky tomu šetříme prostředky, které potřebujeme k vykonávání naší charitativní činnosti.“

Simona Zábranská, ředitelka Klub nemocných cystickou fibrózou

 • Spolku Klub Za starou Prahu v oblasti památkové péče, a to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Juditiny věže Karlova mostu v Praze coby národní kulturní památky.
 • V souvislosti s přípravou architektonického projektu Český ostrovní dům coby zdrojově soběstačné budovy využívající vlastní elektrickou energii, a významně tak přispívající k udržitelné budoucnosti.
 • Obecně prospěšné společnosti CH Mirákl organizující kurzy hipoterapie v souvislosti s různými statutárními, pracovněprávními, smluvními či jinými provozními otázkami.

Skils – nadační fond

Skils s.r.o. advokátní kancelář je také hlavním partnerem nadačního fondu Skils – nadační fond. Ten byl zřízen na počátku roku 2009 (jako WEIL, GOTSHAL – nadační fond), aby přispíval ke zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce, rozvoji duchovních a materiálních hodnot a uplatňovaní základních lidských práv a humanitárních zásad ve společnosti. Nadační fond svojí činností navazuje na rozsáhlou charitativní podporu poskytovanou advokátní kanceláří Skils.

Nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k:

 • podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo etnický původ,
 • rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí,
 • podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití,
 • podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti, podpoře umění,
 • zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů a podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit