Pro bono

V kultuře advokátní kanceláře Skils je hluboce zakořeněný závazek k pro bono poradenství, stejně jako přesvědčení, že právní asistence méně šťastným členům naší společnosti patří k nejvyšším hodnotám, jaké může advokátní kancelář nabídnout.

V nedávné době AK Skils poskytovala právní poradenství například:

Nadaci Charty 77/Kontu bariéry

Přední charitativní organizace v České republice. Nejznámější aktivitou Nadace Charty 77 je Konto Bariéry, projekt, který se zaměřuje především na pomoc lidem se zdravotním postižením.

Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77Nevím, jak jsme to dělali do té doby, než jsem poznala JUDr. Karla Muzikáře a jeho kolegy Martina Kramáře, Pavla Medka, Pavla Gondu, Jiřího Béma, Milana Merička a možná i další. Nějak jsme žili, dnes ale fungujeme v klidu a já vím, že „u Muzikářů“ si s každým naším problémem poradí. Velice si vážíme jejich odborné pomoci při zdolávání hory paragrafů, se kterými se při nadační činnosti potkáváme.

Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77


Nadaci Bátor Tábor

Její předmět činnosti spočívá v organizaci táborů pro vážně nemocné děti.


Klubu nemocných cystickou fibrózou

Advokátní kancelář Skils poskytovala právní poradenství zejména v souvislosti s různými statutárními, pracovněprávními, smluvními či provozními otázkami a dále při řešení složitých životních situací členů Klubu nemocných cystickou fibrózou.

S právníky z advokátní kanceláře Skils spolupracujeme již mnoho let a moc si toho vážíme. Věnují se především záležitostem, které vyžadují vysokou právní odbornost, což nám nejen výrazně pomáhá, ale současně díky tomu šetříme prostředky, které potřebujeme k vykonávání naší charitativní činnosti.

Simona Zábranská, ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou


Spolku Klub Za starou Prahu v oblasti památkové péče

Spolku naše kancelář poskytovala poradenství v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Juditiny věže Karlova mostu v Praze coby národní kulturní památky.


Projektu Český soběstačný dům

AK Skils poskytuje právní poradenství projektu Český soběstačný dům na jeho inovativní cestě za rozšířením budov v různé míře energetické soběstačnosti a zdrojové šetrnosti. Bez velkých slov o ekologii projekt systamaticky propojuje mladou generaci architektů s těmi nejzkušenějšími technology. Český soběstačný dům je také skutečná unikátní stavba fungující bez připojení k inženýrským sítím a je držitelem prestižních mezinárodních ocenění Energy Globe Award a EU Sustainable Energy Award.

„Když se člověk vydává za horizont status quo, často se ocitá v myšlenkově, ale i legislativně neznámých vodách. Aby neztroskotal, musí mít spolehlivé majáky a přístavy, které ho bezpečně provedou bouřemi. AK Skils, respektive pan Karel Muzikář, Jiří Bém a Jan Rašín tady pro nás byli vždy, když jsme potřebovali trochu pevné půdy pod nohami pro další pokračování. Z celého srdce a za celý náš tým děkuji.“

Pavel Podruh, zakladatel projektu Český soběstačný dům, držitel The Outstanding Young Person Award japonského císaře a český Manažer roku 2018 v oblasti energetických inovací.


Nadačnímu fondu Centra pohybové medicíny Pavla Koláře

Advokátní kancelář Skils poskytovala právní poradenství Centru pohybové medicíny Pavla Koláře v souvislosti se zřízením nadačního fondu, jemuž současně také poskytuje služby v souvislosti s nejrůznějšími provozními a smluvními záležitostmi. Nadační fond Centra pohybové medicíny Pavla Koláře vznikl za účelem podpory léčebné, výzkumné a vzdělávací činnosti centra, jehož posláním je pomoc pacientům s pohybovým omezením k návratu do běžného života.


Obecně prospěšné společnosti CH Mirákl

CH Mirákl je obecně prospěšná společnost organizující kurzy hipoterapie. Skils poskytovala právní poradenství v souvislosti s různými statutárními, pracovněprávními, smluvními či jinými provozními otázkami.

Nahoru
Zavřít