Pro bono

Pro bono

V kultuře advokátní kanceláře Skils je hluboce zakořeněný závazek k pro bono poradenství, stejně jako přesvědčení, že právní asistence méně šťastným členům naší společnosti patří k nejvyšším hodnotám, jaké může advokátní kancelář nabídnout.

V nedávné době AK Skils poskytovala právní poradenství například:

 • Chartě 77/Kontu bariéry, přední charitativní organizaci v České republice. Nejznámější aktivitou Nadace Charty 77 je Konto Bariéry, projekt, který se zaměřuje především na pomoc lidem se zdravotním postižením.
 • Nadaci Bátor Tábor, jejíž předmět činnosti spočívá v organizaci táborů pro vážně nemocné děti.
 • Klubu nemocných cystickou fibrózou v souvislosti s různými statutárními, pracovněprávními, smluvními či provozními otázkami a dále při řešení složitých životních situací jeho členů.
 • Spolku Klub Za starou Prahu v oblasti památkové péče, a to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Juditiny věže Karlova mostu v Praze coby národní kulturní památky.
 • V souvislosti s přípravou architektonického projektu Český ostrovní dům coby zdrojově soběstačné budovy využívající vlastní elektrickou energii, a významně tak přispívající k udržitelné budoucnosti.
 • Obecně prospěšné společnosti CH Mirákl organizující kurzy hipoterapie v souvislosti s různými statutárními, pracovněprávními, smluvními či jinými provozními otázkami.

Skils – nadační fond

Skils s.r.o. advokátní kancelář je také hlavním partnerem nadačního fondu Skils – nadační fond. Ten byl zřízen na počátku roku 2009 (jako WEIL, GOTSHAL – nadační fond), aby přispíval ke zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce, rozvoji duchovních a materiálních hodnot a uplatňovaní základních lidských práv a humanitárních zásad ve společnosti. Nadační fond svojí činností navazuje na rozsáhlou charitativní podporu poskytovanou advokátní kanceláří Skils.

Nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k:

 • podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo etnický původ,
 • rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí,
 • podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití,
 • podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti, podpoře umění,
 • zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů a podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit