JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D.

JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D.

Partner

Specializace: Hospodářská soutěž a regulace, spory a arbitráže, duševní vlastnictví

zc.sliks@ldnik.irij

LinkedIn
  • Advokátem od roku 2007
  • Od roku 2001 působil v advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges a od roku 2013 byl jejím partnerem
  • Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (summa cum laude, Mgr., JUDr., Ph.D.) a University of Oxford, Velká Británie (M.Jur.), kde obdržel cenu pro nejlepšího studenta v ročníku; studijní stáž absolvoval i na University of Limerick, Irsko
  • Pravidelně na témata z práva hospodářské soutěže a obchodního práva publikuje v odborném tisku v České republice i v zahraničí. Zejména je vedoucím autorského kolektivu vysokoškolské mezioborové učebnice soutěžního práva (Kindl, J. a kol. Soutěžní právo. 3. vyd. Praha : C.H. Beck, 2021), hlavním autorem komentáře k českému zákonu o ochraně hospodářské soutěže (Kindl, J., Munková, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vyd. Praha : C.H. Beck, 2016), komentáře k zákonu o významné tržní síle (Kindl, J., Koudelka, M. Zákon o významné tržní síle. Komentář. Praha : C.H. Beck 2017), komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (Kindl, J., Pavelka, T., Hubková, P. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář. Praha : C.H. Beck 2019) a také autorem monografie na téma kartelových a distribučních dohod (Kindl, J. Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha : C.H. Beck, 2009). Taktéž spoluatoroval komentáře k novému občanskému zákoníku v oblastech nekalé soutěže a smluv o obchodním zastoupení
  • Pravidelně přednáší na konferencích témata z hospodářské soutěže a též vyučuje soutěžní právo (včetně práva veřejné podpory) a soutěžní ekonomii na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
  • Prestižní publikace monitorující český trh právních služeb jej každoročně uvádějí jako předního odborníka v oblastech řešení sporů a hospodářské soutěže
  • Je členem kárné komise České advokátní komory
  • Hovoří anglicky a francouzsky
Nahoru
Zavřít