JUDr. Jiří Zapletal, Ph.D., LL.M.

JUDr. Jiří Zapletal, Ph.D., LL.M.

Partner

Specializace: Obchodní právo, veřejné zakázky, fúze a akvizice

jiri.zapletal@skils.cz

  • Advokátem od roku 2010, od roku 2020 je partnerem advokátní kanceláře Skils
  • Od roku 2007 působil v advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges
  • Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.), Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.) a King’s College London School of Law, Velká Británie (LL.M.). Absolvoval rovněž stipendijní studijní pobyt na John Marshall Law School v Chicagu, U.S.A.
  • Specializuje se na obchodní právo (zejména EPC a jiné smlouvy na realizaci velkých investičních projektů, korporační právo a oblast fúzí a akvizic), právo veřejných zakázek a práva duševního vlastnictví
  • Je autorem komentáře k ustanovením o kupní smlouvě, podnikateli a obchodní firmě v novém občanském zákoníku (in Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2017) a autorem či spoluautorem několika dalších publikací v oblasti závazkového práva a práv duševního vlastnictví v České republice i v zahraničí
  • Hovoří anglicky a částečně německy
Nahoru
Zavřít