Skils – nadační fond přispěl na jedinečnou učebnici, kterou vytvořili studenti gymnázia

Skils – nadační fond, jehož hlavním partnerem je advokátní kancelář Skils, finančně přispěl na vydání učebnice chemie pro 1. ročník středních škol. Sbírka chemických pokusů je unikátní tím, že ji vytvořili studenti prvního ročníku gymnázia EDUCAnet Praha.

Učebnice má podle mladých tvůrců zlepšit formu výuky chemie v prvním ročníku středních škol, pokusy ve sbírce jsou však použitelné i jako doplňková forma ke vzdělávání na stupni základním.

Skils – nadační fond byl zřízen na počátku roku 2009, aby přispíval ke zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce, rozvoji duchovních a materiálních hodnot a uplatňovaní základních lidských práv a humanitárních zásad ve společnosti. Od roku 2009 fond podpořil stovky jednotlivých žádostí ve výši přesahující 10 milionů korun.

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru
Zavřít