Advokátní kancelář Skils úspěšně zastupovala České dráhy ve sporu s dodavatelem motorových vozů

Advokátní kancelář Skils poskytovala právní zastoupení společnosti České dráhy, a.s. v dlouhodobém sporu se společností Stadler Deutschland GmbH týkajícím se slevy za vady motorových vozů řady ČD 840. Rozsudkem ze dne 14. května 2024 pravomocně rozhodl odvolací Městský soud v Praze, že společnosti ČD náleží plná částka požadované slevy za vady motorových vozů. Odvolací soud tak pravomocně rozhodl napodruhé, když v prvním případě vrátil případ na základě úspěšného odvolání společnosti ČD zpět soudu prvního stupně, aby ten znovu posoudil výši slevy přiznané společnosti ČD původně v nižší výši. Na základě nynějšího rozsudku je společnost Stadler povinna společnosti ČD uhradit plnou výši žalované částky, úroky z prodlení a náklady právního zastoupení, což v souhrnu činí cca 130 mil. Kč.

V řízení bylo potřeba zkoumat a znalecky posoudit složité technické otázky a uplatnit příslušnou právní argumentaci. V důsledku toho trval spor od zahájení do vydání pravomocného rozsudku cca 9 let. Po celou dobu byla společnost ČD zastupovaná týmem advokátní kanceláře Skils.

Nahoru
Zavřít