Skils znovu uspěla před Krajským soudem v Brně ve věci takzvané vertikální fixace cen, a to v kauze společnosti Garland

Krajský soud v Brně dne 3. 7. 2024 zrušil v celém rozsahu rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým byla společnosti Garland distributor uložena pokuta ve výši 95 461 000,- Kč za údajnou vertikální fixaci cen. V době vydání daného rozhodnutí se jednalo v absolutní částce o historicky nejvyšší pokutu uloženou ÚOHS za tvrzené jednání daného typu. Jedná se o další úspěch advokátní kanceláře Skils při zastupování klientů v rámci řízení ohledně tzv. vertikální fixace cen, resp. dohod o udržování přeprodejní ceny (resale price maintenance), když v minulosti takto proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uspěla například již v kauze společnosti Baby Direkt, a to jak u Krajského soudu v Brně, tak u Nejvyššího správního soudu.

Nahoru
Zavřít