Skils úspěšně zastupovala společnost Baby Direkt před Krajským soudem v Brně ve věci takzvané vertikální fixace cen

Krajský soud v Brně dne 24. 8. 2022 zrušil v celém rozsahu rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým byla společnosti Baby Direkt uložena pokuta ve výši 40.793.000,- Kč za údajnou vertikální fixaci cen. V době vydání daného rozhodnutí se jednalo o historicky nejvyšší pokutu uloženou ÚOHS za tvrzené jednání daného typu. Soud však v základním argumentu vyhověl žalobě, která poukazovala na nezákonnost rozhodnutí ÚOHS. Soud konkrétně konstatoval, že ÚOHS pochybil při zjišťování existence tvrzených zakázaných dohod a taktéž při povinnosti náležitě identifikovat údajné dohody. Soud tak rozhodnutí ÚOHS shledal nepřezkoumatelným.

Nahoru
Zavřít