Karel Dřevínek byl jedním z přednášejících na prestižní konferenci C. H. Beck o M&A transakcích

Karel Dřevínek, partner advokátní kanceláře Skils, byl jedním z přednášejících na prestižní konferenci „M&A a valné hromady“ pořádané nakladatelstvím C. H. Beck.

Ve své prezentaci se věnoval problematice schvalování M&A transakcí valnou hromadou a soustředil se především na změny, které přinesla novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1. ledna roku 2021.

Na konferenci, která měla velký ohlas v právní komunitě, kromě Karla Dřevínka vystoupili další špičkoví čeští odborníci na právo obchodních korporací. Mezi ně patřili místopředseda Nejvyššího soudu ČR Petr Šuk, emeritní soudkyně Nejvyššího soudu ČR Ivana Štenglová a autoři odborných komentářů Jan Dědič a Jan Lasák.Foto: Nakladatelství C. H. Beck

Nahoru
Zavřít