Jiří Kindl a Jiří Mňuk vystoupili na workshopu Právnické fakulty UK a časopisu Antitrust ke sdílení mobilních sítí a soutěžnímu právu

Jiří Kindl, advokát a partner advokátní kancelář Skils řídící její soutěžněprávní tým, a Jiří Mňuk, advokát advokátní kanceláře Skils, vystoupili s příspěvky na workshopu ke sdílení mobilních sítí a soutěžnímu právu nazvaném „Competition and Telecommunications’ Network Sharing“.

Workshop proběhl v anglickém jazyce v online formě dne 23. 10. 2020 a jeho organizaci zajistila Katedra evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze spolu s odborným čtvrtletníkem Antitrust. Workshopu se dále aktivně zúčastnili zástupci Evropské komise, Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, stejně jako další zástupci odborné veřejnosti.

Jiří Kindl se ve svém příspěvku zaměřil na téma tzv. kontrafaktuální analýzy v souvislosti se sdílením mobilních sítí optikou soutěžního práva EU. Jiří Mňuk se pak v příspěvku věnoval tématu geografického rozsahu sdílení mobilních sítí, rovněž v kontextu soutěžního práva EU. Oba tyto příspěvky mají být v blízké době rovněž publikovány v podobě odborných článků v plánovaném sborníku pod záštitou časopisu Antitrust.

Oba zmínění právníci Skils se sdílení mobilních sítí a soutěžnímu právu věnují dlouhodobě, a to jak ve své profesní praxi, tak akademicky. Jiří Kindl je prestižními publikacemi pravidelně hodnocen jako jedna z vedoucích osobností českého soutěžního práva. Je hlavním autorem celé řady odborných publikací na téma soutěžního práva, včetně komentářové literatury či vysokoškolské učebnice. Jiří Mňuk se pak ve své odborné činnosti zaměřuje mimo jiné právě na soutěžní a telekomunikační právo a na tato témata publikuje i související odborné články. V dané problematice též dlouhodobě radí klientům působícím v odvětví telekomunikací.

Nahoru
Zavřít