Advokátní kancelář Skils úspěšně zastupovala Ústecký kraj ve sporu s dopravcem o zaplacení částky téměř 750 milionů Kč

Advokátní kancelář Skils dosáhla významného úspěchu při zastupování Ústeckého kraje v soudním řízení před Okresním soudem v Ústí nad Labem o žalobě společnosti DPÚK a.s. na vydání bezdůvodného obohacení v celkové výši téměř 750 milionů Kč (včetně příslušenství). Společnost DPÚK se uvedené částky domáhala v souvislosti s provozováním veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje v letech 2006-2010. Soud se plně ztotožnil s argumentací Ústeckého kraje, že dopravci nárok na vydání bezdůvodného obohacení provozováním neobjednané dopravy nevznikl, a proto žalobu zamítl a uložil dopravci povinnost nahradit Ústeckému kraji náklady řízení.

Ze strany AK Skils se jedná již o několikáté úspěšné zastupování Ústeckého kraje v rámci sporů s dopravci.

Nahoru
Zavřít