TOP PRÁVNÍ BYZNYS týdeníku Euro: Rozhovor s Karlem Muzikářem

Karel Muzikář, vedoucí partner advokátní kanceláře Skils odpovídal pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS (speciální příloha týdeníku Euro) na otázky, které v rámci série křížových rozhovorů vzájemně připravili partneři šestnácti extraligových právnických firem.

U jakých právních odvětví očekáváte v nejbližších měsících výrazný nárůst poptávky a u kterých odvětví naopak výrazný pokles poptávky po právních službách? 

U některých odvětví k poklesu poptávky po právních službách zřejmě dojde, zejména v oblasti realit a nemovitostí. Nárůst poptávky naopak očekávám u sporné agendy a insolvencí. Myslím si ale, že k vyloženě výrazným změnám v nejbližších měsících nedojde, nečekám velké otřesy. Advokátní byznys, pokud je postaven na široké platformě různých právních odborností, je proti tomu ostatně přirozeně chráněn – práce v jedné oblasti ubude, ale jinde přibývá. A i proto je důležité mít špičkové právníky dostatečně erudované v různých právních specializacích. U nás ve Skils takové máme, takže jsem klidný.

Jaká je podle vašeho názoru v současnosti největší výzva pro advokátní kanceláře?

Pokud mám hovořit za naši kancelář, největší výzvou je pro nás v současné době najít a oslovit mladé a schopné právníky, kteří se chtějí intenzivně věnovat skutečné advokacii na špičkové úrovni jako službě zákazníkovi.

Jak velkou je pro vaši kancelář výzva k rozšiřování nabídky právních služeb a poradenství v oblastech na pomezí práva a managementu – viz správa a řízení korporací (corporate governance), korporátní compliance (corporate compliance), ESG apod.? 

Poradenství v oblastech na pomezí práva a managementu pro nás upřímně řečeno výzvu nepředstavuje. Jde totiž o oblast, které se už věnujeme, a to dlouhodobě. Vždy jsme si zakládali na interdisciplinárním přístupu, řada našich advokátů má ostatně také vzdělání v oborech ekonomického směru. Jsem proto přesvědčen, že v této oblasti tak máme před ostatními kancelářemi náskok.

Jak jste pocítili, popř. pociťujete v současné době vliv pandemie covidu-19 / energetické krize / války na Ukrajině / inflace na vaši činnost?

Advokátní byznys, stejně jako jiné druhy podnikání, takové události a záležitosti samozřejmě ovlivňují, ale nemohu definovat, jaké konkrétní dopady jednotlivé vlivy mají, nelze je od sebe izolovat. Chápeme je jako přirozený vývoj podnikatelského prostředí, na který se musíme adaptovat.

Jaké za vaši kancelář vidíte možnosti pro zvyšování hodinových sazeb za právní služby tak, aby se začaly přibližovat standardním sazbám velkých advokátních kanceláří v zahraničí? 

Zvyšování sazeb za právní služby vnímám jako přirozený trend reflektující vývoj podnikatelského prostředí. Očekávám proto, že v současné době bude existovat tlak na zvyšování sazeb ve světle aktuální inflace.

Zda a jakým způsobem je ve vaší kanceláři zajišťována odborná specializace advokátů a její prohlubování?

V advokátní kanceláři Skils dlouhodobě podporujeme advokáty, kteří se chtějí dále vzdělávat, a snažíme se jim v tomto ohledu co nejvíce vycházet vstříc. Poskytujeme jim proto i finanční podporu pro postgraduální studium na elitních univerzitách ve Spojených státech amerických a Velké Británii.

Jak se projevuje digitalizace v činnosti advokáta?

Stejně jako v každém podnikání, také v advokátním byznysu dochází k intenzivnějšímu používání nových a moderních technologií. Ve Skils to platí samozřejmě také. Pokud se k nám dostane technologie, kterou shledáme užitečnou, využíváme ji.

Pokud jde o hledání nových zaměstnanců či spolupracovníků: pociťujete převis poptávky zaměstnavatelů nad nabídkou uchazečů, nebo je to naopak?

Jednoznačně pociťujeme převis nabídky, bohužel však nikoli špičkově odborně vybavených právníků, které vyhledáváme. Už jsem to zmínil dříve, ale v současné době je poměrně složité sehnat kvalitní mladé právníky, kteří se chtějí advokacii věnovat opravdu naplno. Advokacie je služba, tvrdá a závislá na časových potřebách klientů. Když mě klient potřebuje, musím mu být k dispozici. U mladých právníků bohužel takový přístup začíná být vzácný.

Vyskytují se ve vaší kanceláři žádosti spolupracovníků o takzvaný sabatikl?

S žádostmi o sabatikl jsem se v poslední době nesetkal, nicméně historicky jsme se na jistém podobném schématu domluvili.

Má vaše kancelář profil na nějaké sociální síti? Pokud ano, jaké máte zkušenosti s využitím tohoto profilu?

Advokátní kancelář Skils má profil na sociální síti LinkedIn, u níž vidíme jednoznačný přínos daný zejména specifickým prostředím a skladbou uživatelů.

Tištěný magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS získáte společně s týdeníkem Euro jako předplatitelé nebo u prodejců tiskovin. Digitální vydání ve formátu PDF najdete zde.

Nahoru
Zavřít