Průlomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k otázce tzv. systémové podjatosti celého správního orgánu v kontextu práva na samosprávu

Advokátní kancelář Skils dosáhla významného úspěchu při zastupování klienta před Nejvyšším správním soudem ve věci týkající se tzv. systémové podjatosti úředních osob (tj. situace, kdy jsou všechny úřední osoby daného úřady považovány za podjaté a věc musí rozhodnout jiný úřad). V průlomovém rozhodnutí (čj. 2 As 151/2018-63 ze dne 3. dubna 2019) dal Nejvyšší správní soud za pravdu argumentaci AK Skils, že uplatnění dosavadní judikatury na rozhodování obcí či krajů v samostatné působnosti by znamenalo, že právo na samosprávu by bylo omezeno na rozhodování o bagatelních záležitostech, zatímco důležité otázky týkající se zájmu kraje či obce by řešily úřady v jiném kraji či obci. To by podle soudu nepřípustně zasahovalo do ústavně zaručeného práva obcí a krajů na územní samosprávu. Koncept tzv. systémové podjatosti proto dle soudu ve věcech územní samosprávy zásadně nepřichází v úvahu.

Další informace najdete zde.

Nahoru
Zavřít