Pod autorským vedením partnera Skils Jiřího Kindla vyšel v nakladatelství C.H. Beck komentář k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Odborné nakladatelství C.H. Beck vydalo komentář k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Vedoucím autorského kolektivu je Jiří Kindl, partner advokátní kanceláře Skils a přední odborník v oblastech řešení sporů a hospodářské soutěže. Komentář přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace nabízí také výklad souvisejících unijních norem, jakož i uvedení do problematiky veřejné větve soutěžního práva.

Nahoru
Zavřít