Karel Dřevínek vystoupil na prestižní konferenci C.H.Beck věnované insolvenci a preventivní restrukturalizaci

Karel Dřevínek vystoupil s přednáškou o M&A transakcích v insolvenčním prostředí na prestižní konferenci pořádané Akademií C.H.Beck, které se účastnily špičky českého insolvenčního práva z řad soudců Nejvyššího soudu ČR, insolvenčních správců a advokátů věnujících se insolvenční oblasti.

Karel Dřevínek popsal hlavní parametry M&A transakce v insolvenčním kontextu, který přináší celou řadu specifik. Ve svém příspěvku navazoval na rozsáhlé zkušenosti Skils získané při zastupování České spořitelny v souvislosti s akvizicí úvěrového portfolia české Sberbank – jedné z největších distressed M&A transakcí na našem trhu.

Nahoru
Zavřít