Jiří Kindl vystoupil na konferenci „Unijní právo v české aplikační praxi“ na Ministerstvu zahraničních věcí ČR

Jiří Kindl, partner advokátní kanceláře Skils, vystoupil na konferenci pravidelně pořádané Českou společností pro evropské a srovnávací právo a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. V letošním roce bylo tématem konference unijní právo v české aplikační praxi, reflektující blížící se 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie.

Jiří Kindl se v rámci panelu věnovanému problematice předběžných otázek pokládaných českými soudy k Soudnímu dvoru EU zabýval advokátními zkušenostmi s řízeními s unijním prvkem jak u českých soudů, tak právě před Soudním dvorem. Na konferenci dále vystoupilo velké množství osobností zejména z justice, státní správy či akademické sféry, včetně například stávajících či minulých soudců Soudního dvora EU.

Nahoru
Zavřít