Jiří Kindl a Jan Kupčík publikovali v posledních číslech odborného časopisu Antitrust

Jiří Kindl, advokát a partner advokátní kancelář Skils řídící její soutěžněprávní tým, publikoval v čísle 2/2019 recenzovaného odborného čtvrtletníku Antitrust článek „K problematice promlčení nároku na náhradu škody způsobené porušením soutěžního práva“. Věnuje se v něm speciální úpravě promlčení v zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a její časové působnosti. Jiří Kindl se tématu soukromoprávního vymáhání soutěžního práva dlouhodobě věnuje a vedl také autorský kolektiv komentáře k Zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže z dílny nakladatelství C. H. Beck.

V čísle 1/2019 čtvrtletníku Antitrust, k němuž mj. přispěl i Jiří Kindl úvodníkem, vyšel článek Jana Kupčíka, advokátního koncipienta advokátní kanceláře Skils, nazvaný „Digitální platformy pohledem soutěžních orgánů“. Autor se v něm zabývá několika nedávnými analýzami a studiemi soutěžních orgánů k tématu platforem a digitální ekonomiky obecně. Jan Kupčík se tematice digitálních trhů a souvisejících otázek práva hospodářské soutěže dlouhodobě věnuje, přičemž např. v červnu tohoto roku vystoupil na mezinárodní konferenci ASCOLA s příspěvkem o cenových algoritmech.

Nahoru
Zavřít