Jan Kupčík

Mgr. Jan Kupčík

  • Od roku 2016 působil v advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges
  • Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.) a Ekonomicko-správní fakultu téže univerzity (Bc.); studijní stáže absolvoval na Aarhus University, Dánsko, Tsinghua University v Pekingu, Čína, a Université de Caen Normandie, Francie
  • Na témata z práva hospodářské soutěže a obchodního práva publikuje v odborném tisku v České republice i v zahraničí (Právní rozhledy, Obchodněprávní revue, Antitrust, Obchodní právo, European Competition Law Review, Global Competition Litigation Review).
  • Hovoří anglicky a francouzsky