Advokátní kancelář Skils úspěšně zastupovala společnost Erste Group Bank AG ve squeeze-outovém sporu.

Advokátní kancelář Skils úspěšně zastupovala společnost Erste Group Bank AG v soudním řízení před Městským soudem v Praze proti nárokům bývalých minoritních akcionářů společnosti Česká spořitelna, a.s., na přiznání vyššího protiplnění za své akcie v souvislosti s jejich vytěsněním (tzv. squeeze-out) z České spořitelny, a.s., v roce 2018. Soud veškeré nároky bývalých minoritních akcionářů České spořitelny, a.s., zamítl a uložil jim povinnost nahradit společnosti Erste Group Bank AG náklady řízení.

 

Ze strany AK Skils se jedná již o čtvrté úspěšné zastupování majoritního akcionáře v rámci „squeeze-outových“ žalob v posledních letech.

Nahoru
Zavřít