Advokátní kancelář Skils má čtyři nové partnery

Advokátní kancelář Skils má čtyři nové partnery. Od 1. ledna 2020 jsou jimi advokáti Pavel Gonda, Pavel Grim, Tomáš Chobola a Jiří Zapletal.

Počet partnerů advokátní kanceláře Skils se tak zvýší na 14. „Všichni noví partneři byli součástí našeho týmu po více než 12 let a jejich jmenování je dokladem organického růstu naší advokátní kanceláře. Právě bezprostřední účast našich zkušených seniorních právníků při poskytování právních služeb je to, co klienti u nás tolik vyhledávají,“ říká Karel Muzikář, vedoucí partner Skils.

Pavel Gonda působí v advokátní kanceláři Skils (dříve Weil, Gotshal & Manges) od roku 2005. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., Ph.D.), New York University School of Law v USA (LL.M.) a Vysokou školu ekonomickou v Praze (Ing.). Specializuje se na spornou agendu a litigace, insolvence, právo fúzí a akvizic a právo veřejného zadávání. Z hlediska sektorového se rovněž zaměřuje na oblast stavebnictví a železniční a silniční dopravy

Pavel Grim působí v právnické firmě Skils od roku 2006. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.), Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing.), Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.) a University College London Faculty of Law ve Velké Británii (LL.M.). Absolvoval také roční studijní stáž na University of East Anglia Law School ve Velké Británii. Jako advokát se věnuje především oblastem bankovního a finančního práva, práva fúzí a akvizic, obchodního práva a restrukturalizací a insolvence.

Od roku 2006 je součástí týmu advokátní kanceláře Skils také Tomáš Chobola, který vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.) a Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.), dále absolvoval postgraduální studijní program v rámci Pallas Consortia – University of Essex a University of Nijmegen (LL. M.). Specializuje se zejména na oblast soudních sporů, veřejných zakázek (včetně řízení před ÚOHS) a má též rozsáhlé praktické zkušenosti v oblasti insolvenčního práva, práva hospodářské soutěže, telekomunikačního práva, energetiky a také s agendou obchodních korporací a komplexních obchodních smluv.

Jiří Zapletal působí u Skils od roku 2007. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.), Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.) a King’s College London School of Law ve Velké Británii (LL.M.). Absolvoval rovněž stipendijní studijní pobyt na John Marshall Law School v Chicagu, U.S.A. Je odborníkem v oblasti obchodního práva (zejména EPC a jiné smlouvy na realizaci velkých investičních projektů, korporační právo a oblast fúzí a akvizic), práva veřejných zakázek a práva duševního vlastnictví.

Nahoru
Zavřít