Ústecký kraj zastoupený AK Skils uspěl ve sporu s ÚOHS

Advokátní kancelář Skils dosáhla významného vítězství při zastupování Ústeckého kraje v řízení o správních žalobách proti dvěma rozhodnutím předsedy ÚOHS, jimiž byl uložen zákaz plnění rámcových dohod na dodávku autobusů v souhrnné hodnotě více než 1 mld. Kč. Krajský soud v Brně obě napadená rozhodnutí zrušil.

Po hmotněprávní stránce lze rozhodnutí soudu označit za průlomová v části, kde se soud zabývá posouzením, zda technické požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky představovaly bezdůvodné omezení hospodářské soutěže. V tomto aspektu aktuální rozhodnutí soudu zásadním způsobem zpochybňují dosavadní zavedenou praxi ÚOHS.

Soud dále zkritizoval ÚOHS za závažná procesní pochybení při vedení řízení, zejména nekompletnost spisové dokumentace a nezohlednění důkazů předkládaných účastníkem řízení.

Další informace o této věci lze nalézt například na webech zdopravy.cz a lidovky.cz.

Nahoru
Zavřít