Skils uspěla při zastupování Ing. Jana Světlíka proti žalobě minoritního akcionáře na náhradu škody 225 mil. Kč

Advokátní kancelář Skils úspěšně zastupovala Ing. Jana Světlíka, většinového vlastníka společnosti VÍTKOVICE, v dlouhotrvajícím soudním sporu vyvolaném menšinovým akcionářem, společností KKCG Karla Komárka. Žalobce tvrdil, že klient v postavení předsedy představenstva VÍTKOVIC rozhodnutím o údajně nevýhodné akvizici společnosti Spojené slévárny v roce 2008 porušil povinnost péče řádného hospodáře a způsobil škodu ve výši 225 milionů Kč. Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací dne 20. 1. 2022 žalobu v plném rozsahu zamítl a přiznal klientovi náhradu nákladů řízení.

Nahoru
Zavřít