Skils – nadační fond rozdělil v roce 2020 mezi 28 žadatelů o příspěvek celkem 947 700 Kč

Skils – nadační fond, jehož hlavním partnerem je advokátní kancelář Skils, v roce 2020 rozdělil mezi 28 žadatelů celkem 947 700 Kč. Od roku 2009 fond podpořil už 304 jednotlivých žádostí ve výši 8 956 169 Kč.

Nadační fond podporuje děti i dospělé s nelehkým osudem. Většinou jde o děti s různým postižením, o které se starají matky samoživitelky (v některých případech jde o otce samoživitele). V těchto neúplných rodinách žije obvykle více dětí, výjimkou bohužel nejsou sourozenci s postižením. Mnohé rodiny a jednotlivce nadační fond podporuje dlouhodobě.

V letošním roce fond podpořil například rodinu 15leté dívky, která trpí spinální muskulární atrofií. Příspěvek 30 tisíc korun pomůže pokrýt náklady na zdravotnické a hygienické pomůcky. Šesti rodinám, v nichž vychovávají děti s různými druhy postižení, pak Skils – nadační fond přispěl částkami od 40 do 60 tisíc na nákup osobního automobilu.

Další příspěvky byly určeny na služby osobní asistence, 21 600 korun fond věnoval například rodině s 11letou holčičkou, které byla diagnostikována dětská mozková obrna. Jiné dary pomáhají pokrýt náklady na kompenzační pomůcky, speciální stravu, rehabilitaci či pohonné hmoty.

Skils – nadační fond tradičně podporuje také hospicová zařízení a organizace poskytující sociální služby. V letošním roce věnoval příspěvky pěti hospicům. Určeny jsou na částečné pokrytí mzdových nákladů lékařů a zdravotních sester, dále na pořízení zdravotnického materiálu a léků či na pořízení osobního automobilu.

Fond poskytl dar také organizaci Borůvka, Borovany, která nabízí sociální služby těžce tělesně postiženým a seniorům na Českobudějovicku. Příspěvek 40 000 Kč je určen na částečné pokrytí mzdových nákladů terénní pečovatelky.

Částku 30 tisíc korun fond věnoval Centru pro dětský sluch Tamtam, které poskytuje sociální služby dětem se sluchovým postižením a jejich rodinám. Příspěvek je určen na pořízení kompenzačních pomůcek pro ranou péči.

 

Nahoru
Zavřít