Skils – nadační fond podpořil žadatele částkou 1 806 090 Kč

Nadační fond Skils, který přispívá potřebným jednotlivcům i neziskovým organizacím již 15 let, rozdělil na jaře částku ve výši 1 806 090 Kč.

V letošním roce byly vyhodnoceny žádosti z let 2022 a 2023, a i když jsme bohužel nemohli vyhovět všem, těší nás, že jsme příspěvkem pomohli 52 žadatelům. Převážně se jedná o jednotlivce, nejčastěji maminky samoživitelky, které se starají o handicapované děti, ale podporujeme i neziskové organizace, které zajišťují tolik nedostatkovou paliativní péči, např. Mobilní hospic Ondrášek nebo Domácí hospic Athelas. Prostředky z fondu putují zejména na asistenční a odlehčovací služby, na pořízení zdravotnických a kompenzačních pomůcek i na mzdové náklady.

Skils – nadační fond vznikl v roce 2009 s cílem podporovat zdravotně postižené či jinak znevýhodněné jedince ať už přímo, či prostřednictvím zdravotnických zařízení a jiných organizací a napomáhat rozvoji kultury, umění a vzdělanosti.  Jeho hlavním donátorem je advokátní kancelář Skils, její partneři, advokáti a další zaměstnanci. Za dobu své činnosti rozdělil úctyhodnou částku 12 666 655 Kč mezi 422 žadatelů, z nichž mnohým přispívá opakovaně.

Podrobnější informace o aktivitách nadačního fondu a jednotlivých darech naleznete na https://www.skils-nadacni-fond.cz/.

Nahoru
Zavřít