Skils dosáhla zásadního úspěchu při zastupování Dopravní společnosti Ústeckého kraje ve dvou řízeních před Nejvyšším správním soudem ve věci zadání veřejných zakázek na nákup autobusů v souhrnné hodnotě přes 1 mld. Kč

Advokátní kancelář Skils dosáhla dvou významných úspěchů při zastupování Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK) v řízeních vedených před Nejvyšším správním soudem (NSS) o kasačních stížnostech Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. DSÚK zadala dvě veřejné zakázky na nákup autobusů v souhrnné hodnotě více než 1 mld. Kč v režimu jednacího řízení bez uveřejnění na základě zákonné výjimky poté, co se do původních otevřených řízení nepřihlásil žádný účastník. Úřad DSÚK vytýkal, že nebyla oprávněna režim jednacího řízení bez uveřejnění využít, neboť neúčast potenciálních dodavatelů v původních zadávacích řízeních byla údajně způsobena nezákonným a diskriminačním požadavkem na minimální objem palivové nádrže.

NSS se v obou řízeních po dlouholetém sporu ztotožnil s argumentací DSÚK a uzavřel, že požadavky na objem palivové nádrže v daných případech nepředstavovaly bezdůvodné omezení hospodářské soutěže, ani nevedly k neúčasti dodavatelů v původním řízení. DSÚK proto byla oprávněna v opakovaném zadávacím řízení využít režim jednacího řízení bez uveřejnění.

Nahoru
Zavřít