Skils dosáhla v rámci zastupování Dopravní společnosti Ústeckého kraje v přestupkovém řízení vedeném ÚOHS zrušení pokuty ve výši 18 mil. Kč

Advokátní kancelář Skils dosáhla dalšího významného úspěchu v rámci právního poradenství pro Dopravní společnost Ústeckého kraje („DSÚK“), když předseda ÚOHS v rozkladové fázi rozhodl o zrušení dříve uložené pokuty ve výši 18 milionů Kč. Uvedená pokuta, která byla v kontextu rozhodovací praxe ÚOHS v segmentu veřejných zakázek stanovena v mimořádně vysoké výši, byla původně DSÚK uložena za domnělé přestupky při zadávání zakázek na nákup autobusů v souhrnné hodnotě více než 1 mld. Kč.

 Ke zrušení pokuty přistoupil předseda ÚOHS v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který se plně ztotožnil s právní argumentací DSÚK zastupované naší advokátní kanceláří a uzavřel, že požadavky DSÚK na kvalitativní parametry autobusů nepředstavovaly bezdůvodné omezení hospodářské soutěže ani nemohly diskvalifikovat dodavatele z účasti v řízení. Předseda ÚOHS následně ve shodě se správními soudy potvrdil, že DSÚK zákon neporušila a postupovala při volbě dodavatelů autobusů plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Nahoru
Zavřít