Plzeňský Prazdroj zastoupený AK Skils uspěl ve sporu s bývalými akcionáři o výši protiplnění za akcie při vytěsnění v roce 2005

Advokátní kancelář Skils úspěšně zastupovala Plzeňský Prazdroj a jeho bývalého jediného akcionáře v soudním řízení, v němž někteří bývalí minoritní akcionáři požadovali navýšit částku jim vyplacenou za jejich akcie Plzeňského Prazdroje při vytěsnění (tzv. squeeze-outu) v roce 2005.

Pokud by byly žaloby plně úspěšné, musel by jediný akcionář Plzeňského Prazdroje vyplatit žalobcům v souhrnu až částku cca 65 mil. Kč, přičemž stejný doplatek na jednu akcii by byl povinen vyplatit i ostatním vytěsněným akcionářům, což by znamenalo celkovou částku doplatku až přibližně 1 mld. Kč. Nejvyšší soud dovolání vytěsněných akcionářů odmítl. Tím potvrdil správnost rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který v roce 2020 všechny žaloby vytěsněných akcionářů v plném rozsahu zamítl. Potvrdil tak, že částka vyplacená v roce 2005 byla přiměřená, a tudíž jim žádný doplatek nenáleží.

Nahoru
Zavřít