České dráhy zastoupené Skils definitivně uspěly v kauze pokuty 270 milionů Kč za domnělé zneužití dominantního postavení

Advokátní kancelář Skils dovršila úspěšné zastupování společnosti České dráhy v řízení ohledně pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za údajné zneužití dominantního postavení. Toho se České dráhy měly údajně dopustit na trhu železniční nákladní přepravy substrátů přepravovaných ve velkých objemech v letech 2006 a 2007. Jde o historickou kauzu, v níž původně byla společnosti České dráhy uložena v prvním stupni pokuta ve výši 270 milionů korun. Po následném převzetí zastupování Českých drah advokátní kanceláří Skils nicméně došlo ke zrušení původní pokuty v navazujících soudních řízeních. O věci následně znovu rozhodoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který vyměřil významně nižší pokutu v uvedené výši 15 648 000 Kč.

Nyní Nejvyšší správní soud zrušil v plném rozsahu i rozhodnutí ÚOHS o této pokutě, a to z důvodu, že bez ohledu na to, jak by jednání Českých drah mělo být posouzeno, případná odpovědnost za případný přestupek již v každém případě zanikla pro prekluzi, tedy s ohledem na běh času. Nejvyšší správní soud tak plně vyhověl argumentaci Českých drah. NSS se pak již nezabýval další argumentací ČD poukazující i na další nezákonnosti v rozhodnutí ÚOHS, jelikož by to bylo nadbytečné. V dalším průběhu správního řízení je ÚOHS tímto právním názorem Nejvyššího správního soudu vázán. Tím by tak mělo být završeno úspěšné zastupování společnosti České dráhy ze strany AK Skils v dané věci, když dosáhla nejprve výrazného snížení mimořádně vysoké pokuty ve výši stovek miliónů Kč a nyní nakonec i úplného zrušení zbývajícího finančního postihu. Původně uhrazená částka pokuty by měla být nyní Českým drahám navrácena.

Jedná se o další významný soutěžně-právní úspěch, kterého České dráhy zastupované advokátní kanceláři Skils dosáhly poté, co bylo v září 2022 zastaveno správní řízení vedené Evropskou komisi ve věci údajného zneužití dominantního postavení na trase Praha – Ostrava. Také v něm České dráhy zastupovala AK Skils.

Nahoru
Zavřít