Česká republika uspěla v posledních z řady mezinárodních rozhodčích řízení vedených zahraničními investory do fotovoltaických elektráren

Dne 15. května 2019 bylo konečnými rozhodčími nálezy rozhodnuto ve čtyřech rozhodčích řízeních zahájených solárními investory z Kypru, Spolkové republiky Německo a Velké Británie proti České republice v roce 2013 podle příslušných dvoustranných dohod o podpoře a ochraně investic a Dohody o Energetické chartě. Rozhodčí tribunál, který ve všech čtyřech věcech rozhodoval, nároky jednomyslně zamítl a přiznal České republice náhradu části nákladů řízení. Česká republika tak v těchto řízeních z pohledu mezinárodního práva plně obhájila změny zákonů jí přijatých na konci roku 2010 v souvislosti s tzv. solárním boomem.

Jednalo se o 4 rozhodčí řízení ze skupiny 7 sporů zahájených v roce 2013, v nichž celkové nároky vznášené proti České republice přesáhly částku 3 miliardy korun. Českou republiku v řízeních zastupoval interní právní tým ministerstva financí ve spolupráci s AK Arnold Porter a Skils s.r.o. advokátní kancelář.

ČR zvítězila v šesti z celkem sedmi arbitráží, které proti ní byly v této souvislosti zahájeny.

Další informace naleznete v tiskové zprávě ministerstva financí nebo v článku na webu Lidovky.cz.

Nahoru
Zavřít