Advokátní kancelář Skils úspěšně zastupovala Plzeňský Prazdroj při zneplatňování ochranných známek „RADLER“

Advokátní kancelář Skils úspěšně zastupovala Plzeňský Prazdroj v rámci soudních řízení o žalobách společnosti Heineken Česká republika. Těmi se společnost Heineken pokoušela dosáhnout zrušení dřívějších rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci prohlášení neplatnosti jejích slovních ochranných známek „RADLER“ a „RADLER.CZ“. Ochranné známky dlouhodobě neumožňovaly ostatním subjektům na trhu v České republice volné užívání označení „radler“, tedy zavedeného termínu pro ochucená piva.

Společnosti Plzeňský Prazdroj se v roli osoby zúčastněné na řízení podařilo u Nejvyššího správního soudu zvrátit původně nepříznivá rozhodnutí Městského soudu v Praze. V navazujících řízeních pak byly žaloby společnosti Heineken Česká republika definitivně zamítnuty. Důsledkem toho tak došlo k faktickému potvrzení neplatnosti obou ochranných známek „RADLER“ i „RADLER.CZ“.

 

Nahoru
Zavřít