Aktuálně

Aktuálně

Advokátní kancelář Skils úspešně zastupovala společnost FORTUNA GAME a.s.

Advokátní kancelář Skils úspěšně zastupovala společnost FORTUNA GAME a.s. v souvislosti s její obranou před Krajským soudem v Brně proti místnímu šetřením dle zákona o ochraně hospodářské soutěže, které v jejích obchodních prostorách provedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Krajský soud v Brně se ztotožnil s námitkami společnosti FORTUNA GAME a.s., že dané místní šetření bylo nezákonné, když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zejména nedostatečně prověřil informace z podnětu podaného konkurenční společností. O úspěšné obraně společnosti FORTUNA GAME a.s. informovala i Česká televize. Její reportáž najdete zde.

27. 11. 2019


Karel Dřevínek a Jiří Kindl vystoupili na prestižních konferencích

Karel Dřevínek a Jiří Kindl, partneři advokátní kanceláře Skils, vystoupili na významné konferenci Obchodní korporace: M&A, kterou organizovalo nakladatelství C. H. Beck. Konference se věnovala aktuálním problémům korporačního práva, zejména nárokům z vadných prohlášení v převodní smlouvě a akcionářským dohodám, dále vývoji trhu a soutěžněprávním aspektům v oblasti fúzí a akvizic.

Jiří Kindl se jako přednášející zúčastnil také 13. ročníku Svatomartinské konference pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v Brně, která se tradičně soustředí především na aktuální témata z oblasti hospodářské soutěže a významné tržní síly.

22. 11. 2019


Advokátní kancelář Skils podpořila studentský Moot Court

Advokátní kancelář Skils podpořila Moot Court z práva Evropské unie pořádaný Českou společností pro evropské a srovnávací právo, v němž se utkali studenti práva na téma ochrany osobních údajů.

Předmětem sporu před simulovaným soudem na půdě Nejvyššího správního soudu byla otázka aplikace obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působení v rámci širšího kontextu práva Evropské unie. Soutěž se letos konala již počtvrté a jejím cílem je nabídnout studentům právnických fakult možnost zdokonalit své argumentační schopnosti, jakož i znalost práva Evropské unie.

Jedním ze soudců simulovaného sporu byl Jiří Kindl, partner advokátní kanceláře Skils, která Moot Court v tomto roce podpořila. „Výkony studentů pro mne byly velmi příjemným překvapením,“ ocenil výkony studentů Jiří Kindl. „Vítězům písemného kola jsme pak nabídli placenou stáž u nás v kanceláři,“ doplnil.

7. 11. 2019


Skils je právnickou firmou roku v kategoriích Právo obchodních společností a Kapitálové trhy

Advokátní kancelář obdržela dvě ocenění v letošním ročníku soutěže Právnická firma roku, kterou pořádá společnost EPRAVO.CZ. Uspěla v prestižních kategoriích Právo obchodních společností a Kapitálové trhy.

V případě jmenovaných ocenění vítěze určuje nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí a také pořádající společnost EPRAVO.CZ jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků v České republice.

„Oblast Práva obchodních společností je specifická tím, že kromě důkladné znalosti právních norem vyžaduje také obchodně orientovaný přístup k řešení právních otázek, kreativitu a znalost podnikové ekonomiky. Toto prestižní ocenění je dokladem, že naši advokáti tyto schopnosti mají,“ komentoval úspěch v kategorii Právo obchodních společností Martin Kramář, partner advokátní kanceláře Skils.

„Právní poradenství v oblasti kapitálových trhů vždy patřilo mezi pilíře našich služeb. Za 27 let existence na českém trhu se nám povedlo postavit mimořádně schopný tým, který má zkušenosti s těmi nejdůležitějšími transakcemi na kapitálových trzích. Ocenění chápu jako uznání jeho schopností,“ řekl k vítězství v kategorii Kapitálové trhy partner Karel Dřevínek.

„Obě prestižní ocenění vnímám jako důkaz správnosti naší cesty. Vždy se snažíme klientům poskytovat co nejlepší služby a nerozlišujeme, jestli zrovna pracujeme pro soukromou společnost či pro stát. Vždy k úkolu přistupujeme pečlivě a jsem přesvědčený, že je to na našich výsledcích také vidět. Ostatně, myslím si, že vyhrané mnohamiliardové spory pro stát za několik let zpět nebo zachráněné desítky miliard korun v mezinárodních arbitrážích hovoří za všechno,“ dodává k výsledkům vedoucí partner kanceláře Karel Muzikář.

5. 11. 2019


Advokátní kancelář Skils je partnerem projektu Advokáti proti totalitě

Advokátní kancelář Skils je partnerem projektu Advokáti proti totalitě, který připravuje Česká advokátní komora (ČAK) při příležitosti 30. výročí Listopadové revoluce z roku 1989.

Jde o unikátní projekt, který představí vedle známějších jmen statečných advokátů v době nesvobody i méně známé osobnosti, jejichž jména byla v běhu dějin pozapomenuta, ale zaslouží si připomenutí, respekt a vzdání našeho holdu.

Advokáti proti totalitě chtějí na jedinečných životních osudech advokátů doložit, jak důležité jsou principy nezávislosti a důvěrnosti nejen pro advokacii jako profesi, ale i pro celou společnost. ČAK vzdá hold těm, kteří i za cenu vlastních nesnází bojovali proti totalitě, za právo a spravedlnost. A leckdy při obhajobě klienta neváhali přinést i oběť nejvyšší. Totalitou přitom není myšlen pouze určitý politický systém, ale především způsob myšlení, který někteří používají dodnes. Projekt zahrnuje výstavu, odbornou konferenci či diskusní fórum a vše podstatné bude shrnuto i do knihy.

16. 10. 2019


Karel Muzikář byl hostem studia epravo.cz

Karel Muzikář, řídící partner advokátní kanceláře Skils, byl hostem studia epravo.cz. V rozhovoru s Miroslavem Chocholou, předsedou představenstva společnosti epravo.cz, hovořil například o své cestě k advokacii, o tom, jací byli klienti a styl advokacie v raných devadesátých letech a jaký je dnes, jaké vidí trendy v advokacii u nás i v zahraničí, a také o plánech advokátní kanceláře Skils do budoucna.

30. 8. 2019


Jiří Kindl a Jan Kupčík publikovali v posledních číslech odborného časopisu Antitrust

Jiří Kindl, advokát a partner advokátní kancelář Skils řídící její soutěžněprávní tým, publikoval v čísle 2/2019 recenzovaného odborného čtvrtletníku Antitrust článek „K problematice promlčení nároku na náhradu škody způsobené porušením soutěžního práva“. Věnuje se v něm speciální úpravě promlčení v zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a její časové působnosti. Jiří Kindl se tématu soukromoprávního vymáhání soutěžního práva dlouhodobě věnuje a vedl také autorský kolektiv komentáře k Zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže z dílny nakladatelství C. H. Beck.

V čísle 1/2019 čtvrtletníku Antitrust, k němuž mj. přispěl i Jiří Kindl úvodníkem, vyšel článek Jana Kupčíka, advokátního koncipienta advokátní kanceláře Skils, nazvaný „Digitální platformy pohledem soutěžních orgánů“. Autor se v něm zabývá několika nedávnými analýzami a studiemi soutěžních orgánů k tématu platforem a digitální ekonomiky obecně. Jan Kupčík se tematice digitálních trhů a souvisejících otázek práva hospodářské soutěže dlouhodobě věnuje, přičemž např. v červnu tohoto roku vystoupil na mezinárodní konferenci ASCOLA s příspěvkem o cenových algoritmech.

5. 8. 2019


Lidové noviny: Šance uspět proti Česku se snižuje

Česká republika vyhrála další čtyři solární arbitráže o stovky milionů korun. „Pravděpodobnost dalších žalob se tím snížila na minimum,“ říká v rozhovoru pro LN Karolína Horáková, advokátka a partnerka advokátní kanceláře Skils.

Celý rozhovor najdete zde.

10. 6. 2019


Stanislav Mikeš, advokát advokátní kanceláře Skils, autorem knihy „Co je nového v právu“

Stanislav Mikeš, advokát trvale spolupracující s advokátní kanceláří Skils, je autorem knihy „Co je nového v právu“, kterou vydalo nakladatelství Nová beseda. Autor se v knize čtenářsky přístupnou formou zamýšlí nad aktuálními trendy v právu se zaměřením na problematiku moderních technologií, pod kterými rozumí pokročilý software označovaný dnes jako umělá inteligence. V této souvislosti upozorňuje i na připravovanou unijní legislativu, která se má dané oblasti dotýkat. Podrobnější anotaci ke knize naleznete na internetových stránkách vydavatelství.

7. 6. 2019


Advokátní kancelář Skils převzala poděkování Konta bariéry za partnerství

Při Setkání přátel a dárců Konta Bariéry v Písecké bráně převzali Martin Kramář a Pavel Medek jménem advokátní kanceláře Skils poděkování Konta Bariéry za výjimečné a dlouhodobé partnerství.

Spolupráce s Nadací Charty 77/Kontem Bariéry je velmi důležitou součástí našich aktivit v oblasti pro bono právních služeb. Jsme velmi rádi, že můžeme napomoci realizaci projektů takto významné charitativní organizace!

5. 6. 2019


Advokátní kancelář Skils poskytovala právní poradenství americkému private equity fondu General Atlantic při koupi většinového podílu ve společnosti Kiwi.com

Advokátní kancelář Skils poskytovala ve spolupráci s londýnskou kanceláří Weil, Gotshal & Manges právní poradenství americkému private equity fondu General Atlantic při koupi většinového podílu ve společnosti Kiwi.com s.r.o., jednomu z nejúspěšnějších českých start-upů.

Technologická společnost Kiwi.com s.r.o. nabízí online prodej letenek s unikátním propojením letecké a pozemní dopravy i od vzájemně nespolupracujících dopravců do jediného itineráře. Byla založena v roce 2012 v Brně, zaměstnává po celém světě více než 2 400 lidí a v letech 2017 a 2018 ji časopis Forbes zvolil nejlepším českým start-upem.

Globálně působící private equity fond General Atlantic se zaměřuje na tzv. growth equity, tedy poskytování kapitálu a strategické podpory rostoucím společnostem k jejich dalšímu rozvoji. Fond General Atlantic byl založen v roce 1980 a investuje do inovativních společností zejména v technologickém, finančním či zdravotnickém sektoru. Za téměř 40 let své existence investoval do více než 350 společností a jeho portfolio zahrnuje například společnosti Airbnb, Flixbus či Uber.

Další informace naleznete například v článcích na serverech Lidovky.cz a E15.cz.

4. 6. 2019


Česká republika uspěla v posledních z řady mezinárodních rozhodčích řízení vedených zahraničními investory do fotovoltaických elektráren

Dne 15. května 2019 bylo konečnými rozhodčími nálezy rozhodnuto ve čtyřech rozhodčích řízeních zahájených solárními investory z Kypru, Spolkové republiky Německo a Velké Británie proti České republice v roce 2013 podle příslušných dvoustranných dohod o podpoře a ochraně investic a Dohody o Energetické chartě. Rozhodčí tribunál, který ve všech čtyřech věcech rozhodoval, nároky jednomyslně zamítl a přiznal České republice náhradu části nákladů řízení. Česká republika tak v těchto řízeních z pohledu mezinárodního práva plně obhájila změny zákonů jí přijatých na konci roku 2010 v souvislosti s tzv. solárním boomem.

Jednalo se o 4 rozhodčí řízení ze skupiny 7 sporů zahájených v roce 2013, v nichž celkové nároky vznášené proti České republice přesáhly částku 3 miliardy korun. Českou republiku v řízeních zastupoval interní právní tým ministerstva financí ve spolupráci s AK Arnold Porter a Skils s.r.o. advokátní kancelář.

ČR zvítězila v šesti z celkem sedmi arbitráží, které proti ní byly v této souvislosti zahájeny.

Další informace naleznete v tiskové zprávě ministerstva financí nebo v článku na webu Lidovky.cz.

16. 5. 2019


Průlomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k otázce tzv. systémové podjatosti celého správního orgánu v kontextu práva na samosprávu

Advokátní kancelář Skils dosáhla významného úspěchu při zastupování klienta před Nejvyšším správním soudem ve věci týkající se tzv. systémové podjatosti úředních osob (tj. situace, kdy jsou všechny úřední osoby daného úřady považovány za podjaté a věc musí rozhodnout jiný úřad). V průlomovém rozhodnutí (čj. 2 As 151/2018-63 ze dne 3. dubna 2019) dal Nejvyšší správní soud za pravdu argumentaci AK Skils, že uplatnění dosavadní judikatury na rozhodování obcí či krajů v samostatné působnosti by znamenalo, že právo na samosprávu by bylo omezeno na rozhodování o bagatelních záležitostech, zatímco důležité otázky týkající se zájmu kraje či obce by řešily úřady v jiném kraji či obci. To by podle soudu nepřípustně zasahovalo do ústavně zaručeného práva obcí a krajů na územní samosprávu. Koncept tzv. systémové podjatosti proto dle soudu ve věcech územní samosprávy zásadně nepřichází v úvahu.

Další informace najdete zde.

9. 5. 2019


EURO: Důležitá je hlava, ne vizitka, říká Karel Muzikář

Budeme dělat to, co jsme dělali předchozích 25 let – poskytovat špičkové právní služby, říká Karel Muzikář, vedoucí partner advokátní kanceláře Skils.

Na konci loňského roku došlo v české advokacii k významné události. Pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges změnila jméno na Skils. Jak ale říká vedoucí partner Karel Muzikář, pro kancelář a její klienty se prakticky nic nezměnilo. I pod hlavičkou Skils pracují stejní partneři, advokáti či členové administrativy a v zahraničí bude firma nadále úzce spolupracovat s advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges. „Právně jde o naprosto totožnou společnost, která se pouze přejmenovala,“ říká Karel Muzikář.

Rozhovor najdete zde.

2. 5. 2019


Martin Kramář a Jiří Kindl se stali ekvitními partnery advokátní kanceláře Skils

Martin Kramář a Jiří Kindl se od 1. dubna 2019 stali novými ekvitními partnery právnické firmy Skils. Společně s Karlem Muzikářem, Karlem Dřevínkem, Petrem Severou a Karolínou Horákovou tak Skils s.r.o. advokátní kancelář bude mít šest ekvitních partnerů.

2. 4. 2019


Aktuální vydání publikace Chambers Europe: Skils patří mezi nejlépe hodnocené advokátní kanceláře v České republice

Advokátní kancelář Skils patří podle aktuálního vydání prestižní publikace Chambers Europe 2019, kterou připravuje společnost Chambers & Partners, mezi nejlépe hodnocené právnické firmy působící v České republice.

Advokátní kancelář Skils obhájila hned trojici nejvyšších možných hodnocení (Band 1), a to v oblastech řešení sporné agendy, hospodářské soutěže a projektů a energetiky. Uspěla také v kategorii práva obchodních společností a fúzí a akvizic (Band 2) či v oblastech restrukturalizací a insolvence (Band 3) a bankovnictví a financí (Band 4).

Publikace oceňuje také zkušenosti jednotlivých advokátů kanceláře. Vedoucí partner Karel Muzikář byl už poněkolikáté zařazen do kategorie „Eminent Practitioner“ v oblasti fúzí a akvizic, Karolínu Horákovou společnost Chambers & Partners vyzdvihuje jako „Star Individual“ v oblasti arbitráží. Do kategorie Band 1 pak byli zařazeni partneři Karel Dřevínek (fúze a akvizice, dále také projekty a energetika) a Jiří Kindl (hospodářská soutěž).

2. 4. 2019


Advokátní kancelář Skils úspěšně zastupovala společnost TELEFÓNICA S.A. v řízení před Nejvyšším soudem ČR o nároku na zaplacení cca 2 mld. Kč

Advokátní kancelář Skils úspěšně zastupovala přední světovou telekomunikační společnost TELEFÓNICA S.A. v řízení před Nejvyšším soudem ČR týkajícím se nároku dvou kyperských společností na zaplacení přibližně 2 mld. Kč (spolu s úroky z prodlení) v souvislosti s povinnou nabídkou převzetí navazující na privatizaci společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Nejvyšší soud vyhověl dovolání společnosti TELEFÓNICA S.A. a ve svém rozhodnutí vyslovil precedenční závazný právní názor, který je významný nejen v oblasti povinných nabídek převzetí, ale rovněž pokud jde o povinnost vykládat vnitrostátní právo v souladu se směrnicemi EU v době před uplynutím lhůty k jejich provedení.

Tiskovou zprávu Nejvyššího soudu k danému rozhodnutí najdete zde.

14. 2. 2019


Advokátní kancelář Skils úspěšně zastupovala České dráhy ve sporu o sedm miliard korun

Advokátní kancelář Skils úspěšně zastupovala České dráhy ve sporu se společností RegioJet. Ta se domáhala vrácení 7,16 miliardy korun, které v roce 2008 České dráhy získaly za převod pozemků, části kolejí a dalších nemovitostí na Správu železniční dopravní cesty. Podle žaloby se jednalo o nedovolenou podporu. Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Další informace najdete v článku na webu Hospodářských novin nebo zdopravy.cz.
6. 2. 2019

Info.cz: První velký rozhovor s Karlem Muzikářem o Skils: Jak fungují, kolik stojí a co plánují

Advokát Karel Muzikář vykoupil společně se svými kolegy Karlem Dřevínkem, Petrem Severou a Karolínou Horákovou podíl pražské pobočky kanceláře Weil, Gotshal & Manges, s níž budou nadále spolupracovat na smluvní bázi. Právně stále stejná společnost, se shodnými právníky i klienty, nyní nese název Skils. Muzikář v prvním velkém rozhovoru k tématu zdůrazňuje, že se v podstatě nic nemění. „Já už jsem částečným vlastníkem byl, svůj podíl jsem zvětšil. Zbylí tři kolegové vykoupili podíl pana Michaela Franciese. My čtyři jsme tak stoprocentními vlastníky této kanceláře a budeme nadále úzce spolupracovat s advokátní kanceláří Weil tam, kde to bude pro obě strany výhodné,“ popisuje pro INFO.CZ.

Rozhovor najdete zde.

17. 1. 2019


Pod autorským vedením partnera Skils Jiřího Kindla vyšel v nakladatelství C.H. Beck komentář k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Odborné nakladatelství C.H. Beck vydalo komentář k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Vedoucím autorského kolektivu je Jiří Kindl, partner advokátní kanceláře Skils a přední odborník v oblastech řešení sporů a hospodářské soutěže. Komentář přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace nabízí také výklad souvisejících unijních norem, jakož i uvedení do problematiky veřejné větve soutěžního práva.

11. 1. 2019


Lidové noviny: Budoucnost kvalitní advokacie je v lidech, ne firmách, říká Karel Muzikář

Honoráře českých advokátů klesají. „V Londýně či New Yorku je vývoj opačný, sazby rostou až o deset procent,” říká v rozhovoru pro LN Karel Muzikář, jeden z nejvlivnějších tuzemských advokátů.

Rozhovor si můžete přečíst zde.

3. 12. 2018